środki trwałe

Czym są środki trwałe i jak dokonuje się wyceny?

Każde przedsiębiorstwo ma jakieś środki trwałe. Ilość i ich wartość jest zależna od konkretnej firmy i tego, czym się zajmuje. Czym w ogóle są środki trwałe i przede wszystkim, w jaki sposób dokonuje się ich wyceny?

Co to środki trwałe?

Środki trwałe to nic innego, jak rzeczowe składniki majątku, które stanowią własność albo współwłasność przedsiębiorcy. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności tych środków, powinien być dłuższy niż rok. Muszą być zdatne do użytku w ramach prowadzonej działalności i jednocześnie przeznaczone na potrzeby konkretnej jednostki. Do środków trwałych można zaliczyć różne rzeczy, a przede wszystkim maszyny, urządzenia, a także środki transportu. Środkiem trwałym nazywa się również ulepszenia w obcych środkach trwałych. Środkami trwałymi jest też inwentarz żywy. Tak naprawdę rodzaj konkretnych środków trwałych zależy w głównej mierze od charakteru prowadzonej działalności i tego, czego firma ta potrzebuje, by móc działać na rynku. 

Zasady wyceny środków trwałych

Wycena środków trwałych odbywa się na określonych zasadach. Należy jednak zacząć od tego, że wszystkie środki, które trafiają do przedsiębiorstwa, są przez nie nabywane, są wpisywane do księgi rachunkowej razem z podaniem wartości początkowej. Wartość tę tworzy koszt nabycia albo koszt wytworzenia. Wbrew pozorom ustalenie wartości początkowej konkretnych środków trwałych ma duże znaczenie. Od tej właśnie kwoty przedsiębiorcy muszą dokonywać odpisy autoryzacyjne, a także umorzeniowe. Odpisy te odpowiadają za wygląd wyceny środków trwałych na dzień bilansowy. Podczas sporządzania wyceny na dzień bilansowy należy kierować się zasadą ostrożności. 

Wycena środków trwałych wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem. Co prawda w wielu przypadkach mógłby zająć się tym właściciel firmy. Jednak najczęściej zadanie to zleca się profesjonalistom. Wyceną środków trwałych może i najczęściej zajmuje się rzeczoznawca. To specjalista, który ma doświadczenie, wiedzę i przede wszystkim uprawnienia do wykonywania tego typu czynności.