grzejniki

Co robi pompa cyrkulacyjna?

Pompa do gospodarstwa domowego to urządzenie, które pobiera ciepło z powietrza i przekazuje je do wody w Twojej instalacji centralnego ogrzewania. Pompa cyrkulacyjna posiada króciec wlotowy i wylotowy, które połączone są z kotłem lub zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Gdy system jest włączony, zimna woda wpływa do rury wlotowej, natomiast ciepła woda wypływa z rury wylotowej. Pompa działa za pomocą wentylatora do wciągania powietrza do obudowy, gdzie jest ogrzewane przez przepuszczanie przez wężownice gorącej wody. Ogrzane powietrze przechodzi następnie przez zawór, zanim zostanie wtłoczone do rury wylotowej i wypuszczone na zewnątrz. Zimniejsze powietrze z zewnątrz wchodzi następnie przez rurkę wlotową i przechodzi przez kolejny zestaw cewek, zanim zostanie wciągnięte z powrotem do wentylatora, który przedmuchuje je przez inny zawór, gdzie wychodzi jako ciepłe powietrze.

Gdzie kupić pompę cyrkulacyjną? 

Nowoczesna pompa cyrkulacyjna to urządzenie przenoszące wodę z kotła do grzejników i ogrzewania podłogowego. Nazywany jest również cyrkulatorem. Pompę należy zainstalować w kotłowni, która zwykle znajduje się w piwnicy domu. Pompa jest podłączona do sieci wodociągowej, która zaopatruje ją w ciepłą wodę z kotła. Gorąca woda przepływa następnie rurami do grzejników i ogrzewania podłogowego, gdzie jest schładzana poprzez zmieszanie z zimnym powietrzem. Istnieją dwa główne typy systemów centralnego ogrzewania. Pierwsza z nich to system ciepłej wody, który podgrzewa wodę i rury, dostarczając ciepło do pomieszczeń. Drugi to system ciepłego powietrza, który wykorzystuje wentylator i kanał powietrzny do rozprowadzania ogrzanego powietrza po całym domu. Pompa do centralnego ogrzewania wykorzystuje energię elektryczną do podgrzewania wody w zasobniku a następnie przesyła tę ciepłą wodę rurami, które są podłączone do grzejników lub instalacji ogrzewania podłogowego w różnych pomieszczeniach Twojego domu.

Jak najlepiej wybrać – pompa cyrkulacyjna 

Pompa cyrkulacyjna służy do przetłaczania ciepłej wody rurami w budynku. Wykorzystuje pompę do tłoczenia płynu z zewnętrznego źródła ciepła, a następnie rozprowadza go po całym budynku. Źródłem ciepła może być kocioł lub panele słoneczne. Pompa do centralnego ogrzewania to niezbędny element każdego systemu grzewczego. Rozprowadza ciepłą wodę w rurach, które znajdują się w Twoim domu i ogrzewa dom za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego. Systemy centralnego ogrzewania działają na zasadzie pobierania wody z zasobnika ciepłej wody, który ogrzewany jest kotłem gazowym lub elektrycznym, panelami słonecznymi, a nawet piecem opalanym drewnem. Pompy c.o. służą do przetłaczania wody w rurach wchodzących w skład instalacji c.o. Działają poprzez pompowanie wody ze zbiornika zimnej wody oraz przez zbiornik ciepłej wody. Ciepło przekazywane jest ze zbiornika ciepłej wody do zbiornika zimnej wody, który go podgrzewa, a następnie z powrotem. Pompa do centralnego ogrzewania to urządzenie, które przetłacza gorącą wodę lub inne płyny rurami w celu dostarczenia ciepła.