Czy świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe

Czy świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne budynku, zwane też paszportem, bądź certyfikatem to dokument będący wynikiem przeprowadzonej oceny energetycznej obiektu budowlanego. W skrócie można powiedzieć, że określa on, ile energii zużywa dany budynek oraz co musimy zrobić, aby obniżyć koszty jego utrzymania. Jakich informacji ono dostarcza, kiedy jest ono obowiązkowe?

Do czego służy świadectwo energetyczne budynku?

Dzięki opracowanemu świadectwu energetycznemu budynku można promować niskie zużycie energii, zwłaszcza w domach niskoenergetycznych i tzw. budownictwie pasywnym. Dokument ten informuje nabywcę lub użytkownika danego lokalu, jakie będzie musiał ponieść koszty użytkowania domu. Znajdują się w nim informacje o ilości energii potrzebnej do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. Dodatkowo określa źródła pochodzenia energii, a z punktu widzenia środowiska – emisję dwutlenku węgla przez budynek.

Kiedy świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest dla nowo budowanych domów (od 2009 r.), a także przy sprzedaży bądź wynajmie domu, lokalu, czy też mieszkania. Za jego sporządzenie odpowiada strona sprzedająca lub wynajmująca i należy ją dołączyć do aktu notarialnego. Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne budynku będzie obowiązkowe dla wszystkich, nawet starszych obiektów.

Stanie się ono wymagane przy zawiadamianiu o zakończeniu budowy czy też wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Rozwój nowoczesnej technologii pozwala dołączyć świadectwo energetyczne budynku w formie elektronicznej. Jest ono ważne przez 10 lat, pod warunkiem niedokonania w tym czasie żadnych modernizacji systemów ogrzewania czy robót typu wymiana okien – oddziałujących na termikę obiektu.