Vents Nkv 150-4

981,00

Zastosowanie
Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okrągłych.
Konstrukcja
Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. W celu hermetycznego połączenia z przewodami wentylacyjnymi nagrzewnice
są zaopatrzone w gumowe uszczelki. Nagrzewnice występują w wariancie dwu- lub czterorzędowym, przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6 MPa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. We wlotowym króćcu nagrzewnicy jest przewidziana możliwość montażu czujnika temperatury zabezpieczającego przed zamarzaniem nagrzewnicy. Montaż
Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Nagrzewnice wodne powinny być ustawiane w położeniu pozwalającym dokonać jej odpowietrzania.
Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Zaleca się ustawiać tak, żeby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien być ustawiony filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem. Nagrzewnica powinna być ustawiana za wentylatorem. Odległość między wentylatorem a nagrzewnicą powinna wynosić nie mniej niż dwie średnice nagrzewnicy.
Nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej. W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%. Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone dla instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia. Dla montaży zewnętrznego konieczne jest używanie jako nośnika ciepła niezamarzającej mieszkanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego).
Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie:
 automatyczne regulowanie mocą i temperaturąogrzewanego powietrza;
 włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy;
 zastosowanie zasłonek powietrznych, wyposażonych w napęd z mechanizmem wspomagającym ze sprężyną zwrotną;
 ocenianie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia – presostatu;
 zatrzymanie wentylatora w przypadku groźby zamarznięcia nagrzewnicy.

Ilość rzędów rur: 4

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Nagrzewnice

Vents Nkv 150-4

zakład energetyczny, za ile dni lato, credit agricole zaświadczenie o zarobkach, excel różne od, żabka poczta, budowa ogniwa paliwowego, viessmann legnica opinie, dotacje na rozwój firmy 2021, badanie budżetów gospodarstw domowych, powstanie usa, ogrzewanie podłogowe koszt materiałów

yyyyy