Harmann Whc 450/1

2 632,20

Nagrzewnica wodna WHC składa się z obudowy z króćcem do podłączenia okrągłego kanału wentylacyjnego, pakietu lamelowego i kolektorów. Typoszereg składa się z 6 wielkości dla średnic kanału od 200mm do 500mm z wymiennikami jedno i dwurzędowymi. Obudowa posiada zdejmowaną pokrywę po stronie króćców przyłączeniowych, która umożliwia wykonywanie czynności serwisowych i czyszczenie. Wymienniki wykonane są na bazie rurki miedzianej O12x0,4. Lamelki wykonane są z taśmy aluminiowej o grubości (w zależności od wysokości kołnierzyka – rozstawu lamelek) 0,12mm lub 0,20mm. Obudowy wykonywane są standardowo z blachy stalowej ocynkowanej (na zamówienie istnieje możliwość wykonania z blachy nierdzewnej/kwasoodpornej lub aluminiowej). Kolektory wykonywane są z rur miedzianych. W standardzie króćce są gwintowane. Korek spustowy i odpowietrznik umożliwiają odpowietrzenie nagrzewnicy w trakcie napełniania jej wodą oraz jej odwodnienie w czasie opróżniania instalacji z wody. montaż: Nagrzewnice WHC posiadają kołnierze z uszczelką przystosowane do zabudowy pomiędzy okrągłymi kanałami instalacji wentylacyjnej. Króćce doprowadzające/odprowadzające czynnik w wykonaniu standardowym przystosowane są do łączenia przez skręcanie. Nagrzewnice zasilane są czynnikiem od dołu. warunki pracy: Maksymalna temperatura pracy: 150oCCiśnienie robocze: 1,6MPa zastosowanie: Lamelowe wymienniki ciepła służą do ogrzewania powietrza w procesach wentylacji i klimatyzacji.Nagrzewnice wodne WHC mogą być wykorzystywane jako nagrzewnice wstępne, wtórne, lub strefowe – do indywidualnego dogrzewania pomieszczeń o rożnym zapotrzebowaniu ciepła jak np. obiekty mieszkalne, przemysłowe, magazynowe, użyteczności publicznej, itp średnica kanału: 450 mm wymiennik: jednorzędowy GWARANCJA 7.1 zakres gwarancji 7.1.1 Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia usunięcie wad fizycznych produktów. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. 7.1.2 W przypadku dostarczenia w ramach gwarancji produktu wolnego od wad, 24 miesięczny termin biegnie na nowo od chwili dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad. W przypadku wymiany części produktu, postanowienie powyższe stosuje się do wymienionej części. 7.1.3 W innych wypadkach (w szczególności w przypadku naprawy produktu) okres gwarancji wydłuża się o czas obsługi gwarancyjnej. 7.1.4 Części wymienione lub naprawione po upływie gwarancji są objęte gwarancją przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymiany lub naprawy. 7.1.5 Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie. 7.2 Wady nieobjęte gwarancją 7.2.1 Sprzedający nie odpowiada za wady produktu wynikłe z powodu: a) błędnych założeń projektowych lub projektu, niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu produktu. b) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione c) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji. d) braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów produktu e) niezgodnego ze schematem podłączenia produktu lub podłączenia produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych. f) przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach. 7.2.2 Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zwykłego zużycia produktów, uszkodzenia lub zniszczenia, z zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad sztuki elektrycznej. 7.2.3 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw wyłącznie przez Sprzedającego lub upoważnionych przez niego serwisantów. 7.2.4 Materiały eksploatacyjne (np. filtry) nie są objęte gwarancją. 7.3 Obowiązki Kupującego 7.3.1 Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązany jest przesłać do Sprzedającego niezwłocznie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady (z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.9 powyżej), zgłoszenie reklamacji wed

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Nagrzewnice

Harmann Whc 450/1

pgnig łódź kontakt, koszt instalacji elektrycznej 2018, pgnig oświęcim, przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny 2019, co to jest dwutlenek węgla, wfośigw w gdańsku, pgnig opinie klientów, solartime rzeszów, fundusz niskoemisyjnego transportu, termika pgnig, prawo geologiczne i gornicze, vivus finance logowanie, platforma logowania tauron

yyyyy