Elektra WoodTec2 140W dł.4m/2m 2

301,00

Maty grzejne ELEKTRA WoodTec przeznaczone są do ogrzewania podłóg wykonanych z paneli podłogowych lub desek warstwowych. Służą jako uzupełniający system grzewczy w celu uzyskania efektu ciepłej podłogi. W obiektach o dobrych parametrach cieplnych mogą pełnić rolę podstawowego systemu grzewczego. Jednostronnie zasilana mata grzejna ELEKTRA WoodTec2, 70/2,0 Typ WoodTec2 70/2,0Wymiary0,5m x 4,0m Powierzchnia grzejna 2m2Moc maty140WMoc jednostkowa70W/m2Napięcie zasilania230VPrzewód grzejny przyklejony jest do siatki z tworzywa sztucznego z jednej strony, z drugiej przykryty jest na całej powierzchni folią aluminiową. Folia aluminiowa stanowi ekran ochronny przewodów grzejnych. Istnieje możliwość instalowania dwóch lub większej ilości mat w jednym pomieszczeniu. W takim przypadku maty należy połączyć równolegle. Konstrukcja podłogi1. Laminowany panel podłogowy2. Warstwa poślizgowa (folia PE)3. Mata grzejna ELEKTRA WoodTec4. Rurka ochronna5. Czujnik podłogowy6. Warstwa wyrównująca7. Folia paroizolacyjna (folia PE)Układanie maty grzejnej pod panelamiPodłoże pod panele podłogowe powinno być równe, gładkie, suche i stabilne (dopuszczalne odchylenia posadzki od poziomu nie mogą być większe niż 2 mm/m2). 1. Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię paroizolacyjną (folię polietylenową) o grubości min 0,2 mm na zakład o szerokości min 20 cm. Folie należy wywinąć na ściany na wysokość ok. 5 cm. Przed układaniem warstwy wyrównującej oraz maty grzejnej, czujnik temperatury wraz z przewodem należy umieścić we wcześniej przygotowanej rurce ochronnej (peszlu). Czujnik temperatury powinien być umieszczony tuż pod powierzchnią ogrzewaną. Nad rurką ochronną (peszlem) na odcinku podłogi, już po rozłożeniu warstwy wyrównującej, oraz maty grzejnej, trzeba będzie wyciąć ich fragment, w celu zachowania płaszczyzny. Przewód czujnika temperatury należy doprowadzić do puszki elektrycznej. 2. Na folii paroizolacyjnej należy ułożyć warstwę wyrównująca o grubości min. 6mm. Wybierając warstwę wyrównującą należy wziąć pod uwagę jej parametry cieplne. Im lepsze parametry cieplne tym krótszy proces nagrzewania się paneli. Wymogi te najlepiej spełnia podkład pod panele z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). 3. Teraz należy przystąpić do układania maty. Matę grzejną układamy zawsze folią aluminiow ą do góry. Po rozłożeniu maty, pod zimnymi złączami i przewodem zasilającym, które są grubsze od samej maty, należy wyciąć podkład wyrównuj ący i ewentualnie podkuć posadzkę w celu zachowania płaszczyzny. Przewody zasilające maty prowadzimy w rurce ochronnej (peszlu) do puszki elektrycznej. Jeżeli przewód zasilający okaże się za krótki, można go przedłużyć za pomocą złączek elektrycznych. Do wciągnięcia przewodów w peszel, można użyć tzw. pilota. Jeżeli w trakcie nadawania macie grzejnej wymaganego kształtu, folia aluminiowa została przecięta, należy zastosować paski z samoprzylepnej folii aluminiowej łącząc pasy maty w sposób jak pokazano na rysunku. Folia aluminiowa maty grzejnej pełni rolę ekranu ochronnego przewodów grzejnych i musi być połączona ze sobą elektrycznie. 4. Na ułożoną matę grzejną należy rozłożyc warstwę poślizgową (folię polietylenową) o grubości 0,2mm, w celu zabezpieczenia foli aluminiowej maty grzejnej przed ewentualnym przetarciem. 5. Po ułożeniu maty grzejnej należy wykonać pomiar – rezystancji żyły grzejnej – rezystancji izolacji – ciągłości ekranu (folii aluminiowej) (jeżeli w trakcie nadawania macie grzejnej pożądanego kształtu folia aluminiowa została przecięta)

Ceneo

Budowa i remont

Ogrzewanie

Ogrzewanie podłogowe

Elektra WoodTec2 140W dł.4m/2m 2

wniosek o rozwiązanie umowy i demontaż licznika pge, energia online, kraj ognia, monika król, cena paliwa 2020, koronawirus od kiedy w chinach, przelewy przychodzące bgz bnp paribas, ulga termomodernizacyjna warunki

yyyyy